ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า

19.ชุดหลอด UV (Ultraviolet)

จำหน่ายชุดหลอด UV 6 W, 12 W , 16 W , 30 W

ปกติ : 1,700.00 ฿
ราคา : 1,000.00฿

ปกติ : 2,000.00 ฿
ราคา : 1,200.00฿

ปกติ : 3,300.00 ฿
ราคา : 2,590.00฿

ปกติ : 7,000.00 ฿
ราคา : 5,000.00฿