ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า

19.ชุดหลอด UV (Ultraviolet)

จำหน่ายชุดหลอด UV 6 W, 12 W , 16 W , 30 W

ปกติ : 1,700.00 ฿
ราคา : 625.00฿

ปกติ : 2,000.00 ฿
ราคา : 750.00฿

ปกติ : 3,300.00 ฿
ราคา : 1,500.00฿

ปกติ : 7,000.00 ฿
ราคา : 3,625.00฿