ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า

18.ถังแรงดัน RO.(Pressure Tank)

ถังแรงดันน้ำของเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis

ปกติ : 3,000.00 ฿
ราคา : 2,500.00฿

ปกติ : 1,500.00 ฿
ราคา : 800.00฿