ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
สามทาง 60-6-4 SP

สามทาง 60-6-4 SP

รหัสสินค้า: 34-0007 ประเภทสินค้า: 21.ข้อต่อ Fitting ต่างๆ

ราคา : 30.00 ฿

ข้อต่อ 3 ทาง SPEED FIT (3/8OD-1/4MIP-3/8OD) - เป็นข้อต่อ 3 ทางประเภทเสียบเร็ว (Speed Fit) - ใช้ท่อน้ำเสียบต่อได้ทันทีไม่ต้องหมุนเกลียวล๊อก - มีทางน้ำเข้าออก 3 ด้าน - ด้านที่ 1 เป็นเกลียวนอกขนาด 1/4" (2 หุน) - ด้านที่ 2 และ 3 เป็นรูเสียบท่อน้ำขนาด 3/8" (3 หุน) และ 3/8" (3 หุน)