ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
ไส้กรองน้ำ CTO 20

ไส้กรองน้ำ CTO 20" (TAIWAN)

รหัสสินค้า: 9-0003 ประเภทสินค้า: ใส้กรองคาร์บอน (CARBON)

ราคา : 300.00 ฿

ไส้กรอง คาร์บอน (CTO) ขนาด 20 นิ้ว ID:800

ไส้กรอง คาร์บอน (CTO) ขนาด 20 นิ้ว ID:800
 
*ไส้กรองน้ำ ผลิตและนำเข้าจากประเทศไต้หวัน

 

ไส้เครื่องกรองน้ำ คาร์บอน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆได้อีก คือ ไส้เครื่องกรองน้ำ คาร์บอนอัดแท่ง (CTO) และ ไส้เครื่องกรองน้ำแบบคาร์บอนชนิดเกล็ด (GAC) ทั้ง 2 ประเภทนี้มีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ ช่วยในการคัดกรอง และดูดซับ สี สิ่งเจือปน และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆออกไป ไส้กรองน้ำ คาร์บอนอัดแท่ง (CTO) จะมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำมากกว่า เนื่องจาก มีความหนาแน่นของผงคาร์บอน ที่มากกว่า ทำให้สามารถดูดซับ สี กลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์มากกว่า หากไส้กรองน้ำคาร์บอน หมดประสิทธิภาพในการกรองน้ำแล้ว น้ำที่ได้จะมีกลิ่น และรสชาดแปลกๆ ตัวคาร์บอนที่หมดประสิทธิภาพ นอกจากจะไม่สามารถดูดซับ สี และกลิ่นได้แล้ว ยังจะปล่อยสิ่งที่สะสมไว้ออกมาปะปนกับน้ำที่ผ่านการกรองด้วย และอาจจะทำให้ไส้กรองน้ำ ลำดับถัดๆไป เสื่อมประสิทธิภาพเร็วขึ้นด้วย
 
      ค่า ID (Iodine Number) เป็นค่าสำคัญที่ใช้บอกถึงประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ เนื่องจากไอโอดีนถูกถ่านดูดซับได้ดี ดังนั้นค่าการดูดซับไอโอดีนจึงถูกใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพของถ่าน โดยวัดเป็นมิลลิกรัม (ของไอโอดีน) /น้ำหนักถ่าน 1 กรัม