ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
เกลือ ล้าง เรซิน  25 KG.

เกลือ ล้าง เรซิน 25 KG.

รหัสสินค้า: 7-0015 ประเภทสินค้า: 10.ระบบบำบัดน้ำ

ปกติ : 400.00 ฿ ราคา : 300.00 ฿

เกลือล้างเรซิ่น

เกลือบริสุทธิ์ (Salt) ชนิด 97.5% สำหรับล้างสารกรองเรซิน ยี่ห้อTRS 

เกลือบริสุทธิ์ (Salt) สำหรับล้างสารกรองเรซินจำเป็นจะต้องมีความบริสุทธิ์ของเกลือค่อนข้างสูง โดยควรมีค่าแคลเซี่ยมและแมกนีเซียมในปริมาณที่ต่ำ เพราะจะได้คงคุณภาพของเรซินให้มีคุณภาพดีคงเดิม 

เกลือบริสุทธิ์ TRS ดีอย่างไร?
1. ราคาคงที่ สม่ำเสมอ ทำให้คำนวณต้นทุนง่าย
2. มีคุณภาพคงที่ ผ่านระบบการตรวจสอบคุณภาพ
3. ง่ายต่อการเก็บรักษา ไม่เกิดปัญหาชื้นแฉะไหลเยิ้ม หรือจับตัวเป็นก้อนแข็ง
4. ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ มากกว่าเกลือทั่วไป 10-20%
5. ไม่มีปัญหาน้ำทิ้งและกากตะกอนจากการละลายเกลือบริสุทธิ์
6. เกลือบริสุทธิ์มีปริมาณโลหะหนักน้อยมากเมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป (ค่า Hardness ต่ำ) การล้างเรซิ่นจึงมีประสิทธิภาพที่สูงทำให้เครื่องกรองน้ำทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
7. น้ำเกลือที่ได้ใสสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน เช่น ดิน โคลน ทราย ทำให้ลดขั้นตอนการกรองน้ำเกลือ

8. ใช้เวลาในการละลายเกลือบริสุทธิ์น้อยกว่าเกลือทั่วไป เนื่องจากมีอนุภาคขนาดเล็กกว่า

9. เวลาในการ Back Wash ลดลง 55% และเวลาในการล้างเกลือออกลดลง 45% เมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป ทำให้ประหยัดน้ำและเวลาที่ใช้ล้างเรซิ่น
10. น้ำที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นโดยมีค่าความกระด้างลดลง
11. ในการ Regenerate rasin การใช้เกลือล้างเรซิ่นตรา TRS สามารถ เพิ่มปริมาณน้ำถึง 20% เมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป
12. ทำให้อายุการใช้งานของเรซิ่นเพิ่มขึ้น