ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
เกลือ ล้าง เรซิน  25 KG.

เกลือ ล้าง เรซิน 25 KG.

รหัสสินค้า: 7-0015 ประเภทสินค้า: 10.ระบบบำบัดน้ำ

ปกติ : 400.00 ฿ ราคา : 200.00 ฿

เกลือล้างเรซิ่น

 

5.เกลือบริสุทธิ์ (Salt) ชนิด 97.5% สําหรับล้างสารกรองเรซิน ยี่ห้อTR เกลือบริสุทธิ์ (Salt) สําหรับล้างสารกรองเรซินจําเป็นจะต้องมีความบริสุทธิ์ของเกลือค่อนข้างสูงโดยควรมีค่าแคลเซียมและแมกนีเซียมในปริมาณที่ต่ํา เพราะจะได้คงคุณภาพของเรซิ่นให้มีคุณภาพดีคงเดิม เกลือบริสุทธิ์ TRS ดีอย่างไร 1. ราคาคงที่ สม่ําเสมอ ทําให้คํานวณต้นทุนง่าย 2. มีคุณภาพคงที่ ผ่านระบบการตรวจสอบคุณภาพ 3. ง่ายต่อการเก็บรักษา ไม่เกิดปัญหาขึ้นแฉะไหลเยิ้ม หรือจับตัวเป็นก้อนแข็ง 4. ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ มากกว่าเกลือทั่วไป 10-20% 5. ไม่มีปัญหาน้ําทิ้งและกากตะกอนจากการละลายเกลือบริสุทธิ์ 6. เกลือบริสุทธิ์มีปริมาณโลหะหนักน้อยมากเมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป (ค่า Hardness ต่ํา) การล้างเรซิ่นจึงมีประสิทธิภาพที่สูงทําให้ เครื่องกรองน้ําทํางานได้ประสิทธิภาพสูงสุด 7. น้ําเกลือที่ได้ใสสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน เช่น ดิน โคลน ทราย ทําให้ลดขั้นตอนการกรองน้ําเกลือ 8.ใช้เวลาในการละลายเกลือบริสุทธิ์น้อยกว่าเกลือทั่วไป เนื่องจากมีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 9. เวลาในการ Back Wash ลดลง 55% และเวลาในการล้างเกลือออกลดลง 45% เมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป ทําให้ประหยัดน้ําและ เวลา ที่ใช้ล้างเรซิ่น 10. น้ําที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นโดยมีค่าความกระด้างลดลง 11. ในการ Regenerate rasin การใช้เกลือล้างเรซินตรา TRS สามารถ เพิ่มปริมาณน้ําถึง 20% เมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป 12. ท่าให้อายุการใช้งานของเรซินเพิ่มขึ้น