ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
สารกรองแมงกานีส 25 ลิตร

สารกรองแมงกานีส 25 ลิตร

รหัสสินค้า: 7-0011 ประเภทสินค้า: 10.ระบบบำบัดน้ำ

ปกติ : 1,300.00 ฿ ราคา : 1,000.00 ฿

สารกรองแมงกานีส (Manganese) 1 กระสอบ/25

Manganese Green Sand ทำจากทรายธรรมชาติคัดขนาดแล้วนำมาเคลือบด้วยแมงกานีสออกไซด์โดยวิธีทางเคมี ประวัติศาสตร์เริ่มนำมาใช้ในการกำจัดเหล็กและแมงกานีส ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ในประเทศสหรัฐอเมริกาในชื่อ “New Gersey Greensand” ต่อมาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นชนิดเดียวกับแร่ “Glauconite” โดยการนำแร่ที่เกิดจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการคัดแยกขนาดของสารกรองให้ได้ขนาด 18 x60 mesh จนได้ขนาด (Effective size) ประมาณ 0.3 ถึง 0.35 มิลลิเมตร และให้ค่าสัมประสิทธิความสม่ำเสมอ (Uniformity coefficient) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีที่สุดของสารกรอง แร่กลูโคไนต์ ( glauconite) เมื่อนำมาเคลือบด้วยแมงกานีสออกไซด์ (manganese oxide) และทำให้อยู่ตัว (Stabilization) เรียกว่า “manganese greensand” การเคลือบด้วยสารดังกล่าวทำให้กลูโคไนต์เป็นสารกรองที่สามารถเกิดปฏิกริยา oxidation-reduction ซึ่งสามารถกำจัดเหล็ก แมงกานีสและไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide) ที่มีปริมาณน้อยๆได้

Manganese Green Sand ซึ่งเป็นสารแมงกานีสที่ผลิตจากเม็ดทรายธรรมชาติคัดขนาดมาอย่างดี โดยจะถูกเคลือบด้วยสาร Manganese Oxide ที่มีคุณสมบัติซึมซับ (Oxidation)  สารธาตุเหล็ก(น้ำที่มีลักษณะสีแดง) โดยปะปนอยู่ในน้ำทำให้มีการเปลี่ยนรูปให้เป็นสนิมเหล็ก เพื่อถูกกำจัดออกจากน้ำดิบที่เข้ามาในขั้นตอนต่อไป โดยสารกรองมีลักษณะสีน้ำตาล สามารถใช้ด่างทับทิมเป็นสารฟื้นฟูสภาพให้กลับมาใช้ได้อีก
โดยมีคุณสมบัติเด่นของสารกรองแมงกานีส ชนิดกรีนแซน (Green Sand) คือใช้ในการกำจัดเหล็กและสนิมเหล็กได้ดี ทำให้ลดการแดงของน้ำดิบและการเกิดสนิมของวัสดุที่น้ำดิบผ่าน   สารกรองแมงกานีส ยังมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการเสียดทาน และการสึกกร่อนจากน้ำดิบ    ทำให้มีอายุการใช้งานได้ดีและเสื่่อมสภาพช้า