ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
เครื่อง 10 ขั้นตอน 20 นิ้ว

เครื่อง 10 ขั้นตอน 20 นิ้ว

รหัสสินค้า: 5-0006 ประเภทสินค้า: 8.เครื่องกรองระบบอื่น ๆ

ปกติ : 10,000.00 ฿ ราคา : 7,990.00 ฿

เครื่อง 10 ขั้นตอน 20"

ข้อมูลเครื่อง

*ขนาดตัวเครื่อง กว้าง X ยาว X สูง  =26 x 45 x 85 cm        

* น้ำหนัก (Weight)                     = 30 KG

* กำลังการผลิต/วัน 8 ชม.             = 3000 L /8 H                               

* รูปแบบการติดตั้ง                       = แขวน ตั้งพื้น

* รูปแบบน้ำดิบ                            = ประปา

* การใช้ไฟฟ้า                             = ไม่ใช้

 

FILTER STAGE การกรอง

-ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไส้กรอง PP 20 นิ้ว ประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์ Polypropylene พันทับกันหลายชั้นขนาดความละเอียด 5 ไมครอน กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ ตะกอนหยาบ สารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย สนิม เหล็ก ตะไคร่น้ำ

(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือน ขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

 

-ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง CTO เป็นการหลอมคาร์บอนที่อุณภูมิสูง และนำมาอัดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป จะกรองเอากลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ ต่างๆ นอกจากนี้ ไส้กรอง CTO ของ Kingwaterpure เป็นไส้กรองคุณภาพสูง มีค่า ID ถึง 800 

  • ค่า ID (Iodine Number) เป็นค่าสำคัญที่ใช้บอกถึงประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ เนื่องจากไอโอดีนถูกถ่านดูดซับได้ดี ดังนั้นค่าการดูดซับไอโอดีนจึงถูกใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพของถ่าน โดยวัดเป็นมิลลิกรัม (ของไอโอดีน) /น้ำหนักถ่าน 1 กรัม

(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือน ขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

 

-ขั้นตอนที่ 4-8 ไส้กรอง CARBON INLINE 12 นิ้ว ทำหน้าที่ปรับรสชาติ และกำจัดสารเคมี ที่เป็นโทษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง ,TCM, THM, BENZENE, LEAD, CHLORAMINE

(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 6-12 เดือน ขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

 

-ขั้นตอนที่ 9 และ 10 ไส้กรอง PP INLINE 12” ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ ตะกอนหยาบ สารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย สนิม เหล็ก ตะไคร่น้ำ

(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 6-12 เดือน ขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

 

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับ:  ใช้ในการอุปโภคบริโภค ภายใน ครัวเรือน โรงงาน บริษัทและร้านขายเครื่องดื่ม