ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
สายน้ำ PE 2 หุน น้ำเงิน

สายน้ำ PE 2 หุน น้ำเงิน

รหัสสินค้า: 18-0032 ประเภทสินค้า: อะไหล่อื่น ๆ

ปกติ : 700.00 ฿ ราคา : 600.00 ฿

สายน้ำ RO 2 หุน น้ำเงิน Taiwan 100 เมตร

สายน้ำ RO 2 หุน ฟ้า

 

สายน้ำ RO 2 หุน สายน้ำ PE อย่างดีสำหรับใช้กับเครื่องกรองน้ำ

เพื่อการติดตั้งที่มีระยะทางไกลกว่าสายน้ำที่มีให้มากับชุดเครื่องกรองน้ำ

หรือสามารถนำไปเปลี่ยนสายน้ำเก่าที่มีการรั่วซึมได้