ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
แคมคู่ ใหญ่-ใหญ่ (คลิปก้ามปู Big - Big)

แคมคู่ ใหญ่-ใหญ่ (คลิปก้ามปู Big - Big)

รหัสสินค้า: 18-0023 ประเภทสินค้า: อะไหล่อื่น ๆ

ราคา : 35.00 ฿

แคมคู่ ใหญ่-ใหญ่ (คลิปก้ามปู Big / Big)

แคมคู่ ใหญ่-ใหญ่ (คลิปก้ามปู Big / Big)
 
 
  • เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องกรองน้ำ  
  • ทำจากพลาสติกเป็นรูปห่วงวงกลมคู่ ใหญ่-ใหญ่
  • มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว  และ 2.5 นิ้ว 
  • ทำหน้าที่ยึดกระบอกกรองน้ำ ยึดไส้กรอง