ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า

เกี่ยวกับเรา

รายละเอียด

แนวทางการพัฒนาเครื่องกรองน้ำ

แนวทางการพัฒนาเครื่องกรองน้ำ น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันดับหนึ่งของชีวิต ไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิต ฉะนั้นน้ำสามารถนำมาใช้เป็นดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ 1.ดัชนีชี้วัดสุขภาพของมนุษย์ : มนุษย์มีสัดส่วนน้ำประมาณ 75%

แนะนำร้านเครื่องกรองน้ำ kingwater pure

ร้านเครื่องกรองน้ำ kingwater pure ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1999 นำเข้า ประกอบ ผลิต จำหน่ายเครื่องกรองน้ำระบบต่างๆเริ่มต้นโดยนำเข้าเครื่องกรองน้ำ จำหน่ายทั่วประเทศไทย เนื่องจากการเรียกร้องของลูกค้า ในปี ค.ศ2000 บริษัทได้ก่อตั้งแผนกขายและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพเน้นทั้ง คุณภาพสินค้า การบริการ และริเริ่มนวัฒกรรมใหม่ๆมาโดยตลอด

งานขายและบริการเครื่องกรองน้ำ

งานขายและบริการเครื่องกรองน้ำ บริษัท kingwater pure ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1999 นำเข้า ประกอบ ผลิต จำหน่ายเครื่องกรองน้ำระบบต่างๆ เริ่มต้นโดยนำเข้าเครื่องกรองน้ำ ขายส่งให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย

ผลงานการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

ผลงานการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ อุตสาหกรรม บริษัท , ห้างร้าน ครัวเรือน

งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำบริษัท ห้างร้าน

งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำบริษัท ห้างร้าน

งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำครัวเรือน

งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำครัวเรือน