ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
6 ขั้นตอน Inline Digital

6 ขั้นตอน Inline Digital

รหัสสินค้า: 5-0011 ประเภทสินค้า: เครื่องกรองระบบอื่น ๆ

ปกติ : 6,990.00 ฿ ราคา : 4,500.00 ฿

เครื่องกรองน้ำ 6 ขั้นตอน Inline แบบแขวน

Filter Stage (การกรอง)     : 6 ขั้นตอน    

ขั้นตอนที่ 1. ไส้กรอง PP inline ประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์พันทับกันหลายชั้น ขนาดความละเอียด  5  ไมโคเมตร  
หน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำ ตะกรอนหยาบ และสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย สนิมเหล็ก ตะไคร่น้ำ 
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)
ขั้นตอนที่ 2.  ไส้กรอง Resin inline มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมขนาดเล็กสีเหลือง หลักการทำงานแลกเปลี่ยนประจุ
ระหว่างตัวสารกรองกับประจุในน้ำ เป็นชนิด CAT-ION (ประจุลบ) ทำหน้าที่กำจัดหรือจับ AN-IONสารละลาย
(ประจุบวก) เป็นการกำจัดความกระด้าง ดักจับหินปูน ดักจับแคลเซียม
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)
ขั้นตอนที่  3. ไส้กรองน้ำ UF MEMBRANE (ULTRA FILTRATION MEMBRANE)มีความสามารถในการกรอง
น้ำได้ 0.01 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรก คลอรีน เชื้อโรค สารละลายต่างๆได้เป็นอย่างดี
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)
ขั้นตอนที่ 4.ไส้กรอง Alkaline inline ทำหน้าเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ง่ายต่อการดูดซึม เช่น แคลเซียม
เหล็ก ต้านอนุมูลอิสระ และแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)
ขั้นตอนที่ 5.  ไส้กรอง T33 inline ภายในบรรจุสารกรองคาร์บอน ชนิดเกล็ด (GAC) ตัวสารกรองมีความพรุน
จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารพิษและโลหะหนักบางชนิด น้ำที่ผ่านไส้กรองมีความสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)
ขั้นตอนที่ 6.    ไส้กรอง CTR 10 นิ้ว ทำหน้าที่ปรับรสชาติน้ำ  และกำจัดสารเคมีที่เป็นโทษต่อ ร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง 
TCM / THM / BENZENE / LEAD / CHLORAMINE  ฯลฯ
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 1 ปีหรือรสชาติน้ำเปลี่ยนไป)