ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
แคมคู่ เล็ก-ใหญ่  (คลิปก้ามปู small - Big)

แคมคู่ เล็ก-ใหญ่ (คลิปก้ามปู small - Big)

รหัสสินค้า: 18-0022 ประเภทสินค้า: อะไหล่อื่น ๆ

ราคา : 35.00 ฿

แคมคู่ เล็ก-ใหญ่ (คลิปก้ามปู Small / Big)

แคมคู่ เล็ก-ใหญ่ (คลิปก้ามปู Small / Big)

 

  • เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องกรองน้ำ  
  • ทำจากพลาสติกเป็นรูปห่วงวงกลมคู่ เล็ก-ใหญ่
  • มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว  และ 2.5 นิ้ว 
  • ทำหน้าที่ยึดกระบอกกรองน้ำ ยึดไส้กรอง