ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
FITTING 7544 SPEEDFIT

FITTING 7544 SPEEDFIT

รหัสสินค้า: 16-0034 ประเภทสินค้า: ข้อต่อ (FITTING)

ราคา : 40.00 ฿

ข้อต่อ 3 ทาง FITTING 7544 SPEEDFIT

ข้อต่อ 3 ทาง FITTING 7544 SPEEDFIT

 

 

  • 3 ทาง SPEED FIT 7544 (1/4 x 1/4 x 1/4)
  • เป็นข้อต่อ 3 ทางประเภทเสียบเร็ว (Speed Fit)
  • ใช้ท่อน้ำเสียบต่อได้ทันทีไม่ต้องหมุนเกลียวล๊อก
  • มีทางน้ำเข้าออก 3 ด้าน
  • ด้านที่ 1 เป็นเกลียวนอกขนาด 1/4 (2 หุน)
  • ด้านที่ 2 และ 3  เป็นรูเสียบท่อน้ำขนาด 1/4 (2 หุน) และ 1/4 (2 หุน)

 

ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) 35 บาท

ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) 45 บาท

ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) 40 บาท