ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
FITTING 7044

FITTING 7044

รหัสสินค้า: 16-0029 ประเภทสินค้า: ข้อต่อ (FITTING)

ราคา : 30.00 ฿

ข้อต่อ 3 ทาง FITTING 7044

ข้อต่อ 3 ทาง FITTING 7044

 

  • เป็นข้อต่อ 3 ทาง
  • ประเภทใช้ฝาเกลียวหมุนล๊อกท่อน้ำ
  • มีเกลียวทั้ง 3 ด้าน
  • ทั้ง 3 ด้านเป็นรูเสียบท่อน้ำขนาด 1/4 (2 หุน) และล๊อกท่อน้ำด้วยฝาเกลียวหมุน

 

ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) 35 บาท

ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) 45 บาท

ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) 40 บาท